Museo

Nun espazo privilexiado do interior da catedral de Lugo atópase un dos museos máis peculiares de España. Un museo centenario nacido coma museo arqueolóxico que é, ademáis, un dos primeiros museos do norte de España. Ocupa o triforio máis amplo de tódalas catedrais españolas, e contén unha colección arqueolóxica realmente sorprendente. Restos de Altamira e do norte de África comparten espazo con pezas fundamentaies da historia da arte, coma o famoso Crismón de Quiroga ou o Cancel de Saamasas. 

Unha oportunidade única para percorrer estas fermosas galerías mentres que se contempla a catedral desde as alturas. Ademáis, este museo alberga unha fantástica colección de orfebrería e unha fermosa sala dedicada á Raíña dos Ceos e á Cantiga 77 de Alfonso X: un dos temas marianos por excelencia desta catedral.