Coro

Un dos tesouros principais da catedral… A catedral luguesa é a única catedral galega que conserva o seu coro in situ no lugar que era habitual nas igrexas hispanas. Ocupa os tres primeiros tramos da nave central. Obra do gran artista galego Francisco de Moure, de principios do século XVII, este conxunto tallado en nogueira representa unha verdadeira xoia artística.

A sillería está integrada por unha serie de vintisete asentos sobor do nivel do piso, e outra de trinta e nove nun plano máis alto. O seu singular interés céntrase na imaxinería que se desenvolve en todo o conxunto.

Déixese abraiar polo que é, para moitos, o mellor coro do século XVII en España.

Coro

Uno de los tesoros principales de la catedral… La catedral lucense es la única catedral gallega que conserva su coro in situ en el lugar que era habitual en las iglesias hispanas. Ocupa los tres primeros tramos de la nave central. Obra del gran artista gallego Francisco de Moure, de principios del siglo XVII, este conjunto tallado en nogal representa una verdadera joya artística.

La sillería está integrada por una serie de veintisiete asientos sobre el nivel del piso, y otra de treinta y nueve en un plano más alto. Su singular interés se centra en la imaginería que se desarrolla en todo el conjunto.

Déjese sorprender por el que es, para muchos, el mejor coro del siglo XVII en España.