Arquitectura

A catedral de Lugo convida a viaxar pola historia, reflectida nos seus muros coma un gran libro aberto. Historia que comeza na época tardorromana, trala fundación da cidade polos romanos. Coa posterior evanxelización, construiuse un templo neste mesmo lugar, en torno ao século I. Non hai novas do que puido ter sido aquela primeira igrexa de Lugo, mais sábese que a mediados do século VIII o bispo Odoario restaurouna.

No XII destacará a figura de Raimundo de Monforte coma mestre de obras. Máis tarde, no século XIV, terá lugar a maior das transformacións da catedral, ocasionada en grande parte polos terribles terremotos acontecidos en Portugal no século XVIII.

Internamente, o templo presenta a planta máis alongada e estreita dos templos catedralicios hispanos. Malia a pluralidade de épocas, as súas características responden maioritariamente a un estilo románico tardío. No seu exterior destaca a portada románica da Porta Norte. A figura de Cristo en Maxestade apoiado sobor dun fermoso capitel no que se representa a Última Cea, é un dos símbolos desta catedral.

O templo resume e mezcolanza de tódalas épocas arquitectónicas e permite un inigualable percorrido pola historia e a arte a traverso da pedra.

Arquitectura

La catedral de Lugo invita a viajar por la historia, reflejada en sus muros como un gran libro abierto. Historia que se inicia en época tardorromana, tras la fundación de la ciudad por los romanos. Con la posterior evangelización, se construyó un templo en este mismo lugar, en torno al siglo I. No hay noticias de lo que pudo haber sido aquella primera iglesia de Lugo, pero si se conoce que a mediados del siglo VIII el obispo Odoario la restauró.

En el XII destacará la figura de Raimundo de Monforte como maestro de obras. Más tarde, en el siglo XIV, tendrá lugar la mayor de las transformaciones de la catedral, ocasionada en gran parte por los terribles terremotos acontecidos en Portugal en el siglo XVIII.

Internamente el templo presenta la planta más alargada y estrecha de los templos catedralicios hispanos. A pesar de la pluralidad de épocas, sus rasgos responden mayoritariamente a un estilo románico tardío. En su exterior destaca la portada románica de la Puerta Norte. La figura de Cristo en Majestad apoyado sobre un hermoso capitel en el que se representa la Última Cena, es uno de los símbolos de esta catedral.

El templo, resumen y mezcolanza de todas las épocas arquitectónicas, permite un inigualable recorrido por la historia y el arte a través de la piedra.